ENERGETICKÉ TOKY

Na dobrodružnej ceste mojej Transformácie som si uvedomila, že mám veľmi pestrý VNÚTORNÝ SVET.😊 Že mi denne hlavou behá obrovské množstvo myšlienok a s každou myšlienkou sa mi objavuje konkrétny pocit. Že myšlienka bez pocitu nie je! Je ale jemnejšia a rýchlejšia než pocit a zistila som, že viem myšlienky privolať ale aj poslať preč a oni ma poslúchajú! S emóciami to už bolo ťažšie. Tie len tak neodišli.😊 Nádhera! Svet myšlienok a emócií! Neustále v pohybe! Svet TVORIVOSTI alebo DEŠTRUKCIE. Svetlo alebo tma. Nič medzi tým.😊 
Začala som tieto svety skúmať a pozorovať.  Veľmi som túžila "vidieť" ľuďom do ich hláv a vedieť, čo si naozaj myslia a čo naozaj cítia.😊 Veľmi som túžila vedieť a poznať. Ako to je? A ako to má byť? 
Cítila som, že tu je začiatok mojej Transformácie!!! 

Môj vnútorný svet bola moja realita, bublina, matrix s vlastnými pravidlami, postojmi, názormi, vlastnou pravdou! EGO spoločne s nenažratými pomocníkmi režírovalo moju životnú hru a robili si zo mňa svoju bábku! Bola som ich potrava.😊  Niekedy ma režisér Ego vrhol do role OBETE a inokedy do role SUDCU! Raz som sa obhajovala, ľutovala, dávala za vinu iným a raz som bola nekompromisný sudca a kat, lebo oni boli taký a taký...posudzovanie a odsudzovanie... Vynikajúci ping-pong!!!😊 EGO ma malo pekne v hrsti.!!! Jeho hra je veľmi nenápadná a inteligentná. OBEŤ vz. SUDCA ! A za tým všetkým je vždy STRACH! Len strach v rôznych kabátoch a prevlekoch. Momentálne túto hru na planéte Zem hrá viac než 90% ľudí. 
Ešte to nevidia. Uvidia.😊 Prebúdzanie už začalo.😊 Pochopia.😊 O čo ide? 

O ENERGIU. O ENERGETICKÉ TOKY. O nenažraté EGO a démoníkov s menami strach, hnev, závisť, nenávisť, sebaľútosť, lipnutie, závislosť, posudzovanie, neprajnosť, klamstvo, mudrovanie a mnoho iných démonikov, ktorých potravou sú naše negatívne emócie.😊  Démoníci sa nevedia "nažrať" z pozitívnych a svetlých vibrácií. Zhoreli by.😊 Preto provokujú a hľadajú cestu k človeku. Sú to veľmi inteligentné bytosti a v dnešnej informačnej dobe im to dosť uľahčujeme. Stačí si zapnúť televízor, rádio, prečítať noviny, počúvať o čom sa rozprávajú "normálni" ľudia, máme v smartfónoch informačné apky, facebook a sme tam. Vo svete manipulácie cez informácie! Bohužiaľ málokto sa vie v lavíne informácií pohybovať bez toho aby dokázal byť neutrálny a zároveň informácie vyhodnocovať a filtrovať. Pravidelným tréningom sa vám to podarí!😊

Veľa rokov si vedome vyberám čo si pozriem v TV, s kým sa stretnem, čo si prečítam a neustále filtrujem, akú energiu si pustím DNU do môjho vnútorného sveta. Chcem v ňom mať čisto a svetlo. Takisto filtrujem, AKÚ ENERGIU PUSTÍM VON😊  z môjho sveta. Nechcem po sebe zanechať špinu.😊 
SME ZODPOVEDNÍ nie len za svoje činy ale aj za svoje myšlienky a pocity. Aj to sú energetické toky.😊 Všetko je energia!
A všetko sa chce prejaviť v hrubohmotnej úrovni. Aj tá najjemnejšia myšlienka. Vždy sa vráti k zdroju, odkiaľ bola vyslaná. Aj pozitívna a aj negatívna!😊

Vesmírny zákon hovorí - Jemnejšie ustúpi hrubšiemu. Negatívne informácie vás stiahnu do nižších vibrácií, do deštrukcie. Pozitívne informácie a emócie vás navibrujú na jemnejšie a svetlejšie energie, na tvorivosť a nové nápady. Vesmírny zákon hovorí - ENERGIA IDE ZA MYŠLIENKOU.😊
Pri pozeraní televíznych negatívnych správ máte zvuk a aj obraz, vnímate očami aj ušami. Okamžitý útok na myslenie a cítenie. A na čo v tej chvíli počas sledovania správ myslíte a čo prežívate emočne, tomu dávate svoju energiu. A ak pri tom dokonca jete, jedlom prijímate informácie priamo aj do svojho fyzického tela!😊 Všetci, ktorí nadávate na Trampa (alebo na kohokoľvek a čokoľvek) ho energeticky dotujete. Všetci, ktorí kohokoľvek a čokoľvek nenávidíte a posudzujete, ho energeticky podporujete a posilňujete v tom, čo robí. A samozrejme, platí to aj naopak. Ak na niekoho myslíte s Láskou a prajete mu čokoľvek dobré, napríklad rýchle uzdravenie, tak energia ide za myšlienkou a chce sa zrealizovať. čím viac to aj úprimne prežívate a precítite, tým viac sily do energetického toku posielate. Myšlienkou viete zabiť ale aj uzdraviť!!!😊😊😊 
Všimli ste si, že keď sa bojíte, hneváte sa alebo inak emocionálne správate, ste vyčerpaní a unavení?😊 Akoby vycucnutí? Démonikovia práve papkajú vašu energiu. A naopak, keď si pustíte svoj obľúbený song alebo film, alebo si poviete afirmáciu, motlitbu, spomeniete si na niečo pekné, precítite svetlo vo vašom srdci, cítite sa nabití energiou? Akoby napojení na nabíjačku? Anjeli vám práve dodávajú energiu. Skúmajte, sledujte, filtrujte a poznávajte. Je to nádherné objavovať pravdu!😊

Myslím si, že náš VNÚTORNÝ SVET je to najdôležitejšie, na čom potrebujeme pracovať!!!😊  Ide o náš malý svet. O to, čo v ňom vytvoríme, o to, čo šírime ďalej. Cieľom je mať v našich malých svetoch Lásku, Harmóniu, Radosť, Mier, Múdrosť, Bdelosť, Svetlo, myšlienkové a emočné Zdravie, Prosperitu, Tvorivosť, Vďačnosť, Pokoru...A šíriť to ďalej!😊
V mojom vnútornom svete to všetko SOM. Každým nádychom a výdychom to všetko som! 😊 

My ľudia sme ako DATAPROJEKTOR. Náš vnútorný svet sa premieta ako na plátno na vonkajší svet. Plátno je náš život. Premietame len to, čím sme vo vnútri! Jednoducho sa musíme stať režisérmi svojho vnútorného sveta a režírovať seba svojim vyšším JA. Svetlom, ktoré v každom z nás svieti. Dostali sme ho ako dar. Je večne živé! Ale zahádzané mentálnym a emočným smogom. Ale je tam. A čaká. A verí nám. Sme bytosti svetla zotročené Egom. Ale stačí málo a môže to byť inak!😊

Možno vám k pochopeniu a k poznaniu pomôže tento príklad. Predstavte si, že sedíte v kine. Ste tam sami. Je to vaše kino a na plátne sa premieta váš život.😊 Vidíte seba, svojich rodičov, priateľov, známych. AKO sa vidíte? Aký máte k sebe POSTOJ? Aké PRESVEDČENIA o sebe máte vo svojom filme? VERÍTE si? Preceňujete sa alebo podceňujete? Čo si myslíte o svojej mame? O otcovi? O kamarátoch? Posudzujete? Máte očakávania? Majú oni očakávania od vás? Plníte tieto očakávania? Plnia oni vaše?
Ako vnímate seba? Ako chcete aby vás vnímali? Ako vás vnímajú? Ako vy vnímate ich? 😊

A teraz vstaňte a choďte si sadnúť do druhého kina. Do kina svojho otca.😊 On sedí v kine a premieta si svoj svet. Vidí tam svojimi očami seba, vás ....
A vy v tom premietanom príbehu vášho otca NIKOHO NESPOZNÁVATE!!! Ani seba! Ani otca, ani mamu! Nikoho!!!😊 
Prečooo? 
Lebo každý z nás to vidí INAK! Každý má vo svojej bubline svoju pravdu. Ak sa dvaja navzájom presviedčajú o svojej pravde, nikdy sa nedohodnú. Len bojujú, ničia, vytvárajú negatívne myšlienky a emócie, sú obeťou alebo sudcom - sú potravou pre démonikov a Ego!!! Obaja prehrávajú. AKO VYHRAŤ ?
Jednoducho chápať, zaujímať sa, hľadať, pripustiť názor druhého, spolupracovať, akceptovať, neposudzovať, neodsudzovať, poznávať ...😊😊😊 

Každý z nás má svoj MATRIX (bublinu). V ňom si vytvárame VZŤAHY na vertikálnej a horizontálnej úrovni. 
Sú to naše ENERGETICKÉ TOKY! 
Smerom vertikálnym hore si vytváram vzťah k Bohu (Vesmíru, Zdroju) a vertikálne smerom dolu si vytváram vzťah k matke Zem, k prírode, k hmote. V strede SOM JA a vzťah JA - JA! Poznáte zákon Lásky? 
"MILUJ BLÍŽNEHO SVOJHO AKO SEBA SAMÉHO".😊 Horizontálne si vytváram vzťahy s minulosťou, prítomnosťou, budúcnosťou a s ľuďmi v týchto časoch. 
Naše matrixy sa neustále prelínajú a navzájom ovplyvňujú. No a naše malé matrixy sú súčasťou veľkého matrixu. Jeho kvalita závisí od kvalít malých matrixov.
Máme obrovskú silu!😊 Silu Tvoriť alebo ničiť!!!😊 

Pred siedmimi rokmi  som mala veľmi silný zážitok s mladým 17 ročným dievčaťom, ktoré k nám chodilo brigádovať. Bola veľmi šikovná, vnímavá a zvedavá. Proste skvelá. Často sme sa rozprávali. Raz sa mi zdôverila, že má otca alkoholika, že ich bil keď boli malí a že s mamou sa často hádajú kvôli peniazom. Že ho neznáša a najradšej by bola keby sa upil k smrti, nech majú konečne doma pokoj. Silné slová. Myslela to vážne. Mohla som ju poľutovať a hrať jej hru obete a sudcu, odsúdiť takého hrozného otca ale povedala som si, že nebudem s ňou v jej destrukčnej špirále ale ju osobnostne posuniem a pomôžem jej z deštrukcie do svetla pochopenia. Opýtala som sa jej, či vie v akej rodine vyrástol jej otec a aké mal detstvo. Začala mi rozprávať o starej mame ako generálovi v rodine, o starom otcovi, ktorý tiež pil... Opýtala som sa jej, či si myslí, že stará mama alebo starý otec povedali niekedy svojmu synovi, jej otcovi, že ho ľúbia...či ho každý deň aspoň raz matka objala... či mu niekedy poďakovala... či ho niekedy pochválila...Tej mladej žene som pomohla pochopiť otcov matrix s absenciou Lásky. Rozplakala sa. Bol to očistný plač.😊 ODPUSTILA otcovi a aj sebe. POCHOPILA.😊 Prišla domov a svojho otca objala. Poďakovala mu a povedala mu, že ho ľúbi. Prvý krát v jej živote.😊😊😊
OSLOBODILA sa od negatívnych blokov a postojov k svojmu otcovi, k mužom. Premenila načítaný deštrukčný vzorec na Lásku. Otec sa nezmenil. To nebol cieľ. Zmenu by musel on chcieť. Cieľom bolo zmeniť JEJ VNÚTORNÝ SVET a dať svetlo do jej bubliny. Cez poznanie a pochopenie.
Svojho otca teraz vidí inak. Ľúbi ho.

S láskou

Andrea💜

Každú stredu som tu pre vás s novým poznaním.

Moje blogy si môžete prečítať aj na mojej stránke www.AndreaJurkovicova.com