ÚLOHA MUŽA A ŽENY

V tomto blogu budem písať o MUŽOCH a ŽENÁCH.😊
O tom, akú úlohu majú vo vzťahu a v manželstve. O tom, čo je poslaním týchto nádherných bytostí. O tom, že vzťah môže byť otroctvom alebo rajom. O tom, že veľmi malé % ľudí si uvedomuje, že spojenia MUŽA a ŽENY je posvätný zväzok. A o tom, že spojenie MUŽA a ŽENY je MYSTÉRIUM

Ako to ale funguje v takých “normálnych” partnerstvách? Sú spolu radi? Napĺňa ich radosťou blízkosť toho druhého? Smejú sa spolu? Alebo len riešia stále nejaké problémy ? S akým ZÁMEROM si dnes ľudia "berú" jeden druhého? Rodina tlačí, lebo sa to patrí?… tehotenstvo?… chcú byť  “naporiadku”… tak sa to má … baba sníva od malička o bielych šatách? … založenie rodiny? …  Už v tom slove “ideme sa vziať”, "beriem si ťa" niečo nie je v poriadku. Pripadá mi to ako vstup do otroctva. Uzatvárajú manželstvo vyspelé ľudské bytosti alebo nevedomé deti?!😊 Chápu muži a ženy svoje POSLANIE v manželstve? Chápu vôbec, že majú nejaké poslanie ? Čo ľudí v partnerstve naozaj spája? Peniaze? Splátka hypotéky a pôžičiek? Akože deti? Závislosť na partnerovi? Image pred okolím? Očakávanie okolia? Čo robia partneri spolu radi? Nedávno som položila túto otázku mojej blízkej osobe a ona stratila reč… nevedela mi na otázku chvíľu odpovedať … so slzamy v očiach po chvíli povedala “NIČ” a pochopila, že okrem diaťaťa ju s partnerom nič nespája. A to dieťa je dlhodobo choré! Náhoda? Tá neexistuje!!! Akým vzorom sme pre svoje deti? Aké životné prostredie - BIOPOLE tvoríme pre naše deti? Čím ich chováme, akou energiou? Sú deti v dnešnej dobe zdravé alebo choré? Aká je KVALITA VZŤAHOV?😊

Počas mojej Transformácie som prežila rôznu úroveň partnerstiev. Od najhoršieho “OTROCTVA” - chcenia rozhodovať a vlastniť partnera, cez emocionálne vydieranie, image navonok, apatiu voči sebe, zmeny Lásky v kamarátstvo až po vedomé harmonické Láskyplné partnerstvo s pochopením svojej úlohy.😊
Moje prvé manželstvo a vzťah bolo spojenie dvoch nevyspelých egoistických a egocentrických bytostí plných strachov, obáv, nedôvery, očakávaní od toho druhého, súťaženia medzi sebou, chcenia sa vlastniť a ovládať navzájom, plné hnevu, výčitiek a sebaľútosti...😊Navonok sme ale boli krásny až ideálny pár. 😊 Vo vnútri chaos a boj. Žiadna integrita! Čo sme mohli vytvoriť? Na fyzickej úrovni dve krásne deti ale na duševnej a duchovnej úrovni sme tvorili démonov a tí nás pekne ovládali. Cucali nás, chovali si nás ako zvieratká na farme. 😊Navzájom sme sa ničili! Chceli sme zmenu od toho druhého! Naše egá nepriznávali vlastné chyby a zodpovednosť. Boli sme dve nešťastné duše, ktoré na začiatku spojil záblesk Lásky ale nevedeli sme to udržať. Ale pri tom sme túžili po Láske. Každý túži. 😊 Neprikladali sme polienka na spoločný posvätný oheň Lásky ale sme tento oheň nechali vyhasnúť. Nestarali sme sa oň. Nekŕmili sme naše duchovné dieťa a ono zomrelo. Nechali sme zomrieť našu Lásku.😊 Naše biopolia a spoločné biopole rodiny nebolo plné svetla ale plné špiny a tmy. Úžasné životné prostredie pre naše deti! Tak to aj skončilo. Deštrukciou. Keď sa naše nespracované energie začali prejavovať a zhmotňovať na zdraví našich detí, keď mi skoro trojročný syn zomrel v nemocnici v náručí a nikto nevedel určiť diagnózu, musela som konať! Bola to posledná potrebná šupa kladivom po mojej hlave od duchovných bytostí! Halooooo, preber sa už ! Zmeň to! Zmeň sa! ALARM!!!!!!😊😊😊

Pochopila som!!! Zmenila som sa a zmenila som celý môj život. Ak je to v súlade s dobrom a svetlom pre všetkých, zmena je požehnaná.
😊

MY MUŽI a ŽENY, máme veľmi dôležitú úlohu! Už ju stačí  "len"  POZNAŤ a POCHOPIŤ. VESMÍRNY ZÁKON hovorí:”Keď prosíš, dostaneš, keď hľadáš, nájdeš, keď klopeš, tak ti otvoria!”
😊A tak som prosila, hľadala a klopala… Informácia, ktorú som veľmi chcela, ku mne vždy nejako prišla, našla si cestu. Pritiahla som si ju do svojho života. 
Získala som POZNANIE o úlohe ŽENY a MUŽA. Podelím sa s vami oň.😊
Predstavte si sochu v životnej veľkosti. Zobrazuje ženu, muža a dieťa. 
Muž stojí, opiera sa o palicu, ktorú drží v ľavej ruke a v pravej zodvihnutej ruke drží lampáš s horiacou sviečkou. Má na sebe dlhý purpurový plášť, ktorým zozadu chráni svoju ženu a dieťa. Purpurovo červená farba, je farba kráľov a farba prvej čakry v našom energetickom systéme. Vyjadruje vzťah k hmote, k Zemi. Muž vzpriamene stojí a pozerá sa rozhodným pohľadom do diaľky. Svieti si na cestu lampášom a udáva smer.
Žena sedí pred ním v tesnej blízkosti a v srdci a v tvári jej žiari Láska. Má na sebe dlhý tmavomodrý plášť a v náručí drží dieťa. Modrá je farba neba a našej šiestej čakry - tretieho oka, intuície, jasnozrivosti a spojenia sa svyšším JA. Žena sa pozerá na dieťa a kojí.  
Taký je obraz ideálu partnerstva vo fyzickej hrubohmotnej úrovni. Keď sa na čokoľvek a kohokoľvek začnete pozerať srdcom, ukážu sa vám aj ďalšie jemnohmotnejšie úrovne a získate hlbšie poznanie. Tak ako z tejto sochy. 😊
Žena má za úlohu zapaľovať a udržiavať oheň v mužovom lampáši. Bez ohňa a svetla muž nevidí kade kráča. Blúdi. Potrebuje svetlo! Čím žena zapaľuje mužovi oheň? Na fyzickej úrovni zápalkou. Na duchovnej úrovni svojím vnútorným svetlom - Láskou. Svojou čistotou myšlienok a emócií. Hlavne emócií. Svojím napojením na duchovné svety (modrý plášť), svojím poznaním a žitím v súlade s vesmírnymi zákonmi, poznaním a spoluprácou s hierarchiami duchovných bytostí.  Ona je mužovým duchovným impulzom, ona je mužova anténa a inšpirácia! Žena je vždy jednou nohou v neby alebo v pekle. Podľa toho aj svieti mužovi na cestu do NEBA alebo do PEKLA! 😊
Ženina úloha v domácnosti je udržiavať čistotu a podávať jedlo (žena kojí dieťa). Je dôležité v akom vnútornom naladení upratuje a varí. Jej energia je vo všetkom, čo robí. Upratujete a varíte radi? Akú energiu dávate do jedla pre svoju rodinu? Upratovanie a ČISTENIE je úloha ženy aj na úrovni spoločného emočného a myšlienkového tela partnerov! Keď sa dvaja ľudia spoja manželským sľubom, vytvorí sa ich spoločné BIOPOLE. Ich spoločné životné prostredie. O tom som písala tu.  Už to nie je práca na čistote iba MôJHO BIOPOĽA ale aj na úrovni NÁŠHO BIOPOĽA!!!😊 Žena svojou vnútornou čistotou určuje kvalitu vzťahov v rodine!😊 
ALE!!! Žena je schopná žiariť duchovnými cnosťami a zapáliť mužovi svetlo v lampáši len vtedy, keď cíti ochranný štít (purpurový plášť) svojho muža za sebou, keď vidí, že muž má jasný cieľ, muž vie, kam ide a žena mu svieti na cestu. Keď muž je silnejší v myšlienkovom svete než ona a stojí pevne v hmote (palica). Žena potrebuje vedomého muža. Bez neho nevie naplniť svoju úlohu!!! 😊

Muž potrebuje od svojej ženy PODPORU a žena od svojho muža OPORU! 

Muž ja AKTÍVNY princíp - dávanie, aktivita, realizácia, pretváranie hmoty, živel OHEŇ, DEŇ a pod. Žena je PASÍVNY princíp - prijímanie, vnútorné pretváranie, pokoj, živel VODA, NOC.😊
V partnerstve muža a ženy sa odráža Vesmírny zákon polarity. JING a JANG.😊  
Žena a Muž sú dva na prvý pohľad opačné princípy, ktoré sa dopĺňajú do jedného celku, jeden v druhom vzniká, jeden bez druhého nemôžu existovať, jeden bez druhého nevedia tvoriť! Vedia TVORIŤ len vedomou spoluprácou v Láske. Ako deň a noc, ako mesiac a slnko, teplo a zima, biela a čierna... 😊
Aj semiačko najskôr v tichu, v tme a vlhku naberá energiu do seba, zakoreňuje sa, začne klíčiť. K rastu potrebuje slnečný a mesačný svit, vodu a oheň - svetlo a teplo. A až po trpezlivej spolupráci dvoch princípov a všetkých živlov prinesie plody!😊
Dieťa je fyzickým obrazom výsledku spojenia muža a ženy v hmotnej úrovni. Žena dáva dieťatku stravu. Pravidelne, každý deň. Inak dieťa zomrie. Ale muž a žena majú DIEŤA aj na duševnej a duchovnej úrovni! Ich dieťa je Láska alebo Deštrukcia. 😊😊😊
Muž a žena sú si navzájom dva BRÚSNE KAMENE, ktoré majú jeden z druhého vybrúsiť dva krásne DIAMANTY žiariace Čistotou, Láskou, Prosperitou, Zdravím, Radosťou, Poznaním…😊 

Muž a žena sú DVA PILIERE, ktoré podopierajú jednu strechu. Nemôže sa jeden pilier opierať o druhý, inak by strecha spadla. Muž a žena je tvorivá spolupráca dvoch vedomých slobodných ľudských bytostí, v ktorých sa ukrýva nesmrteľná iskra Lásky.
😊 Naším cieľom je preduchovniť hmotu naším duchovným poznaním. CNOSŤAMI KRÁĽA a KRÁĽOVNEJ. Viete o tom, že manželstvo mohli niekedy dávno uzatvárať len vysoko duchovne vyspelé zasvätené bytosti? Len kráľ a kráľovná? Nie preto, že mali ten status a nie kvôli majetkom. Preto, lebo mali cnosti kráľa a kráľovnej. A mohli tak tvoriť, rozhodovať a s múdrosťou vládnuť vo vysokých čistých vibráciách, napojení na duchovných učiteľov.😊

Teraz viem, že vzťah je najkrajšia CESTA k POZNANIU.😊 Samej seba, iných a Boha (Zdroj, Vesmír...) Vždy zrkadlí mňa samú. Je to Vesmírny zákon. Keď som ho počula prvý krát, otriaslo to so mnou. PARTNER a kvalita VZŤAHU je moje ZRKADLO! To, čo mi vadí na druhom, zrkadlí to, čo je VO MNE.😊 Len to sa môže rozozvučať, čo mám. Zákon rezonancie, Zákon príťažlivosti rovnorodého. Podobné priťahuje podobné. Len to, čo mám, reaguje. Reagujem na to, čo mám. A moja duša cíti, že to treba pretransformovať, tak mi to názorne ukazuje cez zrkadlenie na iných ľuďoch.  Veľmi jednoducho povedané: "Moje prežívanie je vnímanie odrazu môjho vyžarovania." 😊
Fuuuuu... tak to bolo na mňa naozaj veľa. EGO hneď reagovalo, že to je najväčšia blbosť akú som kedy počula a nie je to tak! !!!!!!!!! 😊 Verte mi, že je to tak! Ale PRAVDU každý zistí len svojím vlastným poznaním. Začala som namiesto posudzovania a odsudzovania iných, pozorovať seba. Zapisovala som si, čo mi na iných vadí a bolo tohooooooooo.... Prvý krok je priznať si to. Pripustiť, že mám to aj ja! Tým EGO stratí svoju silu a moc nad vami, oslabíte ho. Dáte šancu vašemu vyššiemu JA aby vo vás prehovorilo a sprevádzalo vás vašou transformáciou. S vďačnosťou a pokorou prijmite všetky svoje nedostatky. Budťe k sebe pravdivý a láskavý. A začnite sa meniť v konkrétnych situáciách. 
O tom som písala tu. Reagujte inak.😊  

Pred pár mesiacmi mi môj 18 ročný syn povedal: "Mami, keby som nevidel vás dvoch ako žijete a ako sa k sebe správate aj po toľkých rokoch, tak by som v Lásku vôbec neveril. Chcem mať taký vzťah, ako máte vy. Keď vidím tie hrozné choré vzťahy okolo mňa, dávate mi nádej a vieru." ... myslím, že takéto úprimné slová od pubertálneho chalana sú to najkrajšie, čo vám môže dieťa dať. V takýchto momentoch viem, že idem správnou cestou a svietim!😊... no a môj syn si do života pritiahol nádhernú (aj vnútorne) babu, presne takú po akej túžil...😊 

Ak chcete zažiť zázrak, tak POĎAKUJTE SVOJMU MUŽOVI ( svojej žene, dieťaťu) ZA TO, ŽE JE. Za to, že je súčasťou vášho života. Za to, že aj vďaka nemu môžete spoznať seba a transformovať svoju osobnosť. Každý človek, ktorý vás miluje, je vzácny dar. Ja za dary ďakujem Bohu každý deň.😊

S Láskou Andrea 💖